O šoli

ZgodovinaStrukturaUčiteljski zborInformacije javnega značaja

Glasbena šola Grosuplje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni proces na področju glasbenih umetnosti. Šolski okoliš zajema občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica. Te štiri občine so hkrati tudi ustanoviteljice zavoda. Šolo obiskuje 519 učencev individualnega pouka in 48 učencev predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice. Na šoli delujejo tudi številne komorne skupine in orkestri: pihalni, godalni, kitarski in harmonikarski ter zbor.

Zgodovina

1973
Začetki Glasbene šole Grosuplje segajo v leto 1973, ko so na pobudo nekaterih zavzetih krajanov (Jože Simonič, Jože Marolt, Marija Škrjanc) stekli postopki, ki so pripeljali do seje predstavnikov Skupščine občine Grosuplje, Temeljne izobraževalne skupnosti, Krajevne skupnosti, SZDL, osnovne šole in vzgojno-izobraževalnega zavoda, na kateri je bil sprejet program glasbene šole. V začetku sta bila ustanovljena klavirski oddelek in oddelek predšolske glasbene vzgoje, na katera se je 4. februarja 1974 prvič vpisalo skupaj 67 učencev.

Mesto ravnatelja je zasedel Cvetko Budkovič, ki je izobraževanje razširil na pouk kitare, kljunaste flavte, pihal, trobil ter harmonike. Učilnice so bile v prostorih osnovne šole, vrtca in kulturnega doma, od konca leta 1980 pa se je pouk odvijal tudi v stavbi na Partizanski 5.
1978
V šolskem letu 1978/79 se je odprl dislocirani oddelek v Ivančni Gorici, ki je dobil prostore v tamkajšnjem kulturnem domu. Po desetih letih delovanja je glasbena šola postala samostojna enota znotraj Zavoda za kulturo in izobraževanje Grosuplje.
1984
Leta 1984 je vodstvo šole prevzel Marjan Sajovic in v šolskem letu 1986/87 na željo krajanov ter predhodnega ravnatelja ustanovil Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje. Orkester je sčasoma postal krajevni statusni simbol in nepogrešljivo umetniško gonilo lokalne kulturne rasti, do leta 1997 pa je ostal edino reprezentančno telo glasbene šole. Za njegove potrebe se je uvedel pouk malega bobna, kasneje se je odprl še tolkalni oddelek in ljubiteljski pouk električnih klaviatur. Glasbeni prodor je začel tudi septet trobil pod vodstvom Marjana Sajovica, kateremu se je med komornimi zasedbami pridružila jazz skupina, ki jo je vodil Ivan Matoš. Profesorica klavirja Eva Kozlevčar je ustanovila otroški pevski zbor Pinocchio.
1991
V šolskem letu 1991/92 se je odprl drugi dislocirani oddelek glasbene šole, in sicer na Vidmu-Dobrepolju v prostorih tamkajšnje osnovne šole.

Marjan Sajovic se je zaradi izredno slabih prostorskih pogojev odločno lotil prenove prostorov na Partizanski 5 ter izgradnje prizidka, saj orkester ni imel normalnih pogojev za vaje, prav tako tudi šola ni imela dvorane, kjer bi se odvijali nastopi. Dograjeni del še danes služi kot koncertna dvorana in prostor za vaje orkestrov, komornih skupin in individualnega pouka.

Leta 1991 je Izvršni svet Glasbeni šoli Grosuplje podelil občinsko priznanje, leta 1992 je šola postala samostojen vzgojno-izobraževalni zavod.
1997
Leta 1997 je postal ravnatelj Franc Korbar, ki je na šoli že od leta 1989 poučeval trobila. Uvedel je pouk oboe, citer, orgel, diatonične harmonike, violine, čela ter z nakupom večjega števila godal spodbudil širitev godalnega oddelka. To je pripomoglo k temu, da je leta 1998 šola končno dobila godalni orkester, ki ga je vodil Edvard Adamič. V šolskem letu 1997/98 je bil ustanovljen tudi big band, ki ga je vodil Braco J. Doblekar. Pihalni orkester šole je prevzel Vladimir Škrlec. V predšolski glasbeni vzgoji se je začelo poučevati orffov inštrumentarij, kasneje (leta 2000) pa je Glasbena šola Grosuplje že organizirala 5. državno srečanje Orffovih skupin iz Slovenije.
2002
Leta 2002 je vodenje pihalnega orkestra prevzel Boštjan Dimnik, ki je orkester pripeljal do prvega mednarodnega uspeha.
2003
Leta 2003 se je odprl še tretji dislocirani oddelek glasbene šole na Škofljici v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Istega leta sta oddelka v Ivančni Gorici in Dobrepolju dobila samostojne prostore, in sicer prvi v prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča in drugi v Jakličevem domu. V Dobrepolju je Barbara Škrjanc ustanovila kitarski orkester.
2006
V šolskem letu 2006/07 je mesto ravnatelja prevzel Dean Telič Zavašnik. Pihalni orkester, ki so ga tokrat prvič v zgodovini šole sestavljali večinoma učenci Glasbene šole Grosuplje, je prevzel Mitja Dragolič, godalni orkester pa Viktorija Šušteršič in Polona Udovič.

Ponovno je oživelo sodelovanje naših učencev na tekmovanjih, povečalo se je število nastopov, čemur je sledila tudi celostna akustična ureditev dvorane v Jakličevem domu v Dobrepolju, akustična obdelava dvorane v osnovni šoli na Škofljici, ureditev dvorane v SŠ Josipa Jurčiča in nova koncertna pridobitev za matično šolo - možnost uporabe dvorane v Mestni knjižnici Grosuplje.

Organizacijska struktura

Ustanovitelji:

Občina Grosuplje

Občina Dobrepolje

Občina Ivančna Gorica

Občina Škofljica

Svet zavoda:

5 predstavnikov delavcev šole

3 predstavniki ustanoviteljev

3 predstavniki staršev

Svet staršev:

Predstavniki oddelkov na posamezni podružnici

Ravnatelj
Dean T. Zavašnik
Pomočnica ravnatelja
Špela Janša
Poslovna sekretarka
Romana Novak
Administratorka
Nina Kaufman
Čistilka
Helena Hočevar
Hišnik
Peter Ribič
Računovodski servis
Forti d.o.o.

Učiteljski zbor

Jaka Ahačevčič
saksofon, kljunasta flavta; Ivančna Gorica
Ana Anderlič
klarinet; Grosuplje, Ivančna Gorica
Kristina Arnič
klavir, korepeticije; Škofljica
Matic Bavdek
violina; Dobrepolje, Ivančna Gorica
Darja Brcar
NGL, korepeticije; Grosuplje
Jan Brodnjak
kitara; Škofljica, Zagradec
Benjamin Burger
klarinet; Grosuplje
Terezija Černač
NGL, GP; Grosuplje, Dobrepolje
Vasko Dokuzov
oboa, kljunasta flavta; Grosuplje
Tamara Đorđević
violončelo; Grosuplje, Škofljica
Tjaša Fišer Jakšič
klavir, korepeticije; Ivančna Gorica, Dobrepolje
Irena Gorišek
klavir; Ivančna Gorica
Špela Janša
violina, godalni orkester; Grosuplje
Marko Jenič
trobila; Ivančna Gorica
Robert Kohek
NGL, korepeticije; Ivančna Gorica
Polona Kopač Trontelj
petje, zbor; Grosuplje, Ivančna Gorica
Nikolina Kovač
flavta; Ivančna Gorica
Matej Kovačič
harmonika; Dobrepolje, Ivančna Gorica
Primož Kranjc
harmonika; Grosuplje, Škofljica
Ivan Kukurić
klavir, korepeticije; Grosuplje, Škofljica
Evelin Legović
klavir, korepeticije; Ivančna Gorica
Luka Logar
trobila; Grosuplje, Dobrepolje
Mitja Mastnak
kitara; Grosuplje, Dobrepolje
Lovorka Nemeš Dular
klavir, korepeticije; Grosuplje
Eva Pal
violina; Grosuplje
Suzana Paternost Žužek
flavta, NGL, GP; Škofljica
Robert Petrič
trobila; Ivančna Gorica
Tadej Piko
saksofon; Škofljica
Vida Piko Vatovec
saksofon; Dobrepolje
Helena Potočnik
flavta; Grosuplje, Dobrepolje
Miloš Rebula
klavir; Grosuplje
Jasna Rojc
fagot, kljunasta flavta; Grosuplje, Škofljica
Daniel Savnik
trobila; Grosuplje, Dobrepolje
Eva Sotelšek
klavir, korepeticije; Grosuplje, Ivančna Gorica
Pavlina Šifrar
citre; Grosuplje
Barbara Škrjanc
kitara, kitarski orkester; Grosuplje, Dobrepolje
Apolonija Štrubelj
klavir, korepeticije; Grosuplje
Viktorija Šušteršič
violina; Grosuplje, Škofljica
Ištvan Tadian
trobila; Zagradec
Dean Telič Zavašnik
harmonika, harmonikarski orkester; Grosuplje
Tanja Tomažič Kastelic
NGL, GP, PGV, klj. flavta; Grosuplje, Ivančna Gorica
Andrej Tomažin
saksofon, pihalni orkester; Grosuplje
Polona Udovič
violina; Ivančna Gorica
Irena Vidic
petje; Grosuplje
Zrinka Vlašić
violončelo; Ivančna Gorica
Mayuree Wongsakul
klavir, korepeticije; Dobrepolje, Zagradec
Tilen Zakrajšek
tolkala; Grosuplje
Žarko Živković
kitara; Ivančna Gorica, Škofljica
Nazaj na vrh strani