Učenci
Pravice in dolžnosti Hišni red Kako vadimo Glasbeni bonton
Pravice in dolžnosti
Kaj lahko pričakujejo učenci
 • da pouk poteka redno po urniku
 • da pouk poteka po sodobnih načelih
 • da so naši učitelji pripravljeni odgovoriti na vsako vprašanje učencev ali staršev
 • da se na naši šoli počutijo varno
 • da je delovno okolje v naši šoli spodbudno
 • da varujemo učenčeve osebne podatke in pravico do zasebnosti
Kaj pričakujemo od naših učencev
 • da redno obiskujejo pouk in druge dejavnosti na šoli
 • da izostanek od pouka opravičijo starši pisno ali ustno, najpozneje v treh dneh
 • da nastopajo na šolskih in drugih kulturnih prireditvah
 • da v primeru nastopa na javnih izvenšolskih prireditvah o tem vnaprej obvestijo šolo
 • da skrbijo za lastno varnost in zdravje v šoli in izven nje ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih
Hišni red
 • V prostorih šole skrbimo za urejenost in varujemo šolsko lastnino.
 • Učenci in učitelji s svojim vedenjem skrbimo za dostojanstvo drug drugega.
 • K pouku prihajamo točno.
 • Med poukom izključimo prenosni telefon.
 • Za varnost osebnih predmetov skrbimo sami. Šola ni odgovorna za morebitne kraje ali izgube.
Kako vadimo doma?
 • Za znanje igranja na instrument je zelo pomembno vadenje. Z vadenjem utrjujemo že pridobljeno znanje in s tem omogočamo, da korak za korakom napredujemo na višji nivo igranja. Znanje in spretnost igranja ne prideta sama od sebe; da se naučimo dobro igrati na instrument, potrebujemo veliko lastne aktivnosti in truda.
 • Najprej si poiščemo primeren prostor, kjer bomo vadili, saj za vadenje potrebujemo mir. Misli moramo usmeriti v glasbo, biti moramo zbrani, sicer bomo delo opravili površno in bo večina porabljenega časa in truda zaman.
 • Vsak glasbeni instrument ima svoje značilnosti, toda pri vseh velja, da se je najprej potrebno dobro ogreti, preden lahko začnemo kakovostno vaditi skladbe. Lahko začnemo z lestvicami, vajami za intonacijo ali različnimi tehničnimi vajami. Vse našteto (in še marsikaj drugega) nam učitelj zapiše v glasbeno beležko, ki jo redno prinašamo k pouku instrumenta. Ne pozabimo prebrati vseh napotkov, ki so zapisani v glasbeni beležki, in se hkrati spomnimo, katere zanimive glasbene nasvete smo še izvedeli pri pouku.
 • Skladb nikoli ne preigravamo od začetka do konca. Izberemo posamezne dele skladbe, poiščemo posamezne takte, ki nam povzročajo težave, in jih izpilimo.
 • Veliko je stvari, na katere moramo biti pozorni: prave note, ritem, prstni redi, dinamika, artikulacija in še in še. Vsega tega ne moremo opaziti, če igramo kot ekspresni vlak. Zaradi tega tudi ne opazimo napak pri igranju. Vedno najprej razmislimo, kaj in kako bomo nekaj zaigrali, šele nato se lotimo igranja. Natančno poslušajmo vsak zaigrani ton. Sprva vadimo počasi; vadimo pri takšni hitrosti, da lahko igramo brez napak. Šele ko igramo brez napak, lahko povečamo hitrost igranja.
 • Preden prenehamo z vadenjem, se vprašajmo, kaj smo dosegli z današnjim delom. Kateri deli skladbe gredo dobro in kje se še pojavljajo težave? To si vzemimo kot osnovo za vadenje za naslednji dan.
 • Za vadenje instrumenta si je potrebno vzeti čas. Koliko časa potrebujemo za to? Na to vprašanje je težko odgovoriti, kajti vsaka snov zahteva različno količino časa glede na težavnost. Težja ko je snov, več časa potrebujemo, da jo osvojimo. Drži naslednji pregovor: »Pet minut vadenja vsak dan bolj učinkuje kot pol ure enkrat na teden«. Samo z rednim delom bomo dosegli rezultate, ki si jih želimo, in s tem razvijali svoj glasbeni talent.
 • Vadenje je zahtevno delo tudi za naše možgane. Pri daljšem vadenju si ne pozabimo narediti odmora za krajši počitek. Misli se nam bodo zbistrile in dobre volje bomo lahko nadaljevali z igranjem.
Glasbeni bonton
 • Na koncert pridemo vsaj 10 minut pred pričetkom.
 • Ko se pomikamo proti svojemu sedežu, se vsakemu, ki se nam umakne, opravičimo in zahvalimo.
 • Izklopimo prenosne telefone.
 • S primerno obleko pokažemo spoštovanje do nastopajočih, drugih obiskovalcev in tudi do sebe.
 • Ploskamo ob koncu skladbe in ne po vsakem stavku.
 • Poslušamo zbrano in tiho.
 • Vsakega nastopajočega nagradimo s primernim aplavzom, saj nastopanje pred publiko zahteva veliko mero trdega dela in poguma.