Učenci

Kako vadimo Glasbeni bonton Hišni red Pravice in dolžnosti

Urniki skupinskega pouka 2023/24

Kako vadimo

Za vadenje potrebujemo miren prostor, kjer nam misli ne bodo uhajale. Vadimo zbrano in pazimo, da nismo površni.
Za znanje in spretnost igranja na instrument potrebujemo veliko vaje in vloženega truda. Pridobljeno znanje z vadenjem utrjujemo in po korakih napredujemo na višji nivo.
Pred skladbami se moramo dobro ogreti, zato vadenje začnemo z različnimi tehničnimi vajami, z lestvicami …, ki nam jih učitelj zapiše v glasbeno beležko skupaj z drugimi napotki za vadenje.
Za vadenje si moramo vzeti čas. Težja kot je snov, več časa potrebujemo, da jo osvojimo. Ne glejmo na uro in raje štejmo ponovitve. Ne pozabimo: 30 minut vadenja vsak dan je učinkovitejše kot 2 uri enkrat na teden.
Skladb ne preigravamo od začetka do konca. Izberemo težja mesta, ki nam delajo težave, in jih izpilimo.
Skladbe igramo v počasnejšem tempu. Izberemo hitrost, pri kateri ne delamo napak in tempo postopoma zvišujemo.
Na koncu razmislimo, kateri deli skladbe nam gredo dobro in kje se še pojavljajo težave? Težavna mesta naj bodo osnova za nadaljnje delo.
Vadenje je zahtevno delo za naše telo in možgane, zato pri daljšem vadenju načrtujmo krajši odmor za počitek. Misli se nam bodo zbistrile in dobre volje bomo lahko nadaljevali z igranjem.

Glasbeni bonton

Izklopimo prenosne telefone.
Na koncert pridemo vsaj 10 minut pred pričetkom.
S primerno obleko pokažemo spoštovanje do nastopajočih, drugih obiskovalcev in tudi do sebe.
Ko se pomikamo proti svojemu sedežu, se vsakemu, ki se nam umakne, opravičimo in zahvalimo.
Poslušamo zbrano in tiho.
Ploskamo ob koncu skladbe in ne po vsakem stavku.
Vsakega nastopajočega nagradimo s primernim aplavzom, saj nastopanje pred publiko zahteva veliko mero trdega dela in poguma.

Hišni red

K pouku prihajamo točno.
Med poukom izključimo prenosni telefon.
V prostorih šole skrbimo za urejenost in varujemo šolsko lastnino.
Učenci in učitelji s svojim vedenjem skrbimo za dostojanstvo drug drugega.
Za varnost osebnih predmetov skrbimo sami. Šola ni odgovorna za morebitne kraje ali izgube.

Pravice in dolžnosti

Kaj lahko pričakujejo učenci

 • da pouk poteka redno po urniku
 • da pouk poteka po sodobnih načelih
 • da so naši učitelji pripravljeni odgovoriti na vsako vprašanje učencev ali staršev
 • da se na naši šoli počutijo varno
 • da je delovno okolje v naši šoli spodbudno
 • da varujemo učenčeve osebne podatke in pravico do zasebnosti

Kaj pričakujemo od naših učencev

 • da redno obiskujejo pouk in druge dejavnosti na šoli
 • da izostanek od pouka opravičijo starši pisno ali ustno, najpozneje v treh dneh
 • da nastopajo na šolskih in drugih kulturnih prireditvah
 • da v primeru nastopa na javnih izvenšolskih prireditvah o tem vnaprej obvestijo šolo
 • da skrbijo za lastno varnost in zdravje v šoli in izven nje ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih