^

X
Spletna stran je v izdelavi. Morebitna vprašanja lahko sporočite na info@gsg.si

ODDAJA VPISNIH LISTOV

IN SOGLASIJ STARŠEV ZA VPIS SPREJETIH PRVOŠOLCEV

bo potekala

Tu si lahko natisnete vpisni list

Splošno o vpisu

Na Glasbeni šoli Grosuplje se otroci lahko vpišejo v naslednje izobraževalne programe:

Za vpis v program PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE in GLASBENE PRIPRAVNICE predhodni preizkus glasbenih sposobnosti ni potreben. Izpolnite le prijavnico za vpis v glasbeno šolo, ki jo na dan sprejemnega preizkusa oddate vodji podružnice.

Za vpis v program GLASBA je sprejemni preizkus obvezen. Sprejemni preizkusi bodo potekali na vseh podružnicah (lokacije) zadnji dve soboti v maju, 18. in 25. maja 2019, od 9. do 13. ure.

V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti.

Ker je število prostih mest omejeno, se sprejme kandidate z boljšimi rezultati. Prednost bodo imeli otroci, ki bodo izrazili željo po učenju deficitarnih inštrumentov, in sicer:

O rezultatih sprejemnih preizkusov in datumu vpisa boste pisno obveščeni na svoj domači naslov do 31. maja 2019.

Potek sprejemnih preizkusov:

 1. Na vratih učilnice se vpišete na seznam čakajočih.
 2. Izpolnite prijavnico (prijavnica).
 3. Ob uri, ki ste jo izbrali na seznamu čakajočih, se z otrokom zglasite pred učilnico. Ko ste na vrsti, vas komisija pokliče.
 4. Med sprejemnim preizkusom, ki traja okoli 10 minut, komisija preveri pet sklopov:
  • petje pesmi po lastni izbiri (intonacija, ritem)
  • posnemanje melodičnih in ritmičnih motivov
  • petje intervalov
  • razvitost glasbenega spomina
  • fizične dispozicije in zdravstveno stanje

Na Glasbeni šoli Grosuplje poučujemo naslednje instrumente

GROSUPLJE

DOBREPOLJE

IVANČNA GORICA

ŠKOFLJICA

Programi

Predšolska glasbena vzgoja — je skupinski pouk za otroke, stare 5 let (rojeni 2014). Ob različnih didaktičnih igrah in petju otroških pesmi spoznavajo glasbeni svet in razvijajo glasbene sposobnosti. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut.

Glasbena pripravnica — je skupinski pouk za otroke, stare 6 let (rojeni 2013). V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje. Otroci se ob petju že seznanijo z nekaterimi glasbili in se posledično kasneje lažje odločajo za nadaljnji vpis na instrument. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut.

Glasba — Otroci stari 7 let in starejši praviloma že obiskujejo pouk instrumenta. Ob individualnem pouku instrumenta učenci enkrat tedensko obiskujejo tudi skupinski pouk nauka o glasbi, kasneje pa svoje znanje bogatijo v komornih skupinah, pihalnem orkestru, godalnem orkestru, kitarskem orkestru, harmonikarskem orkestru in pevskem zboru. V program glasba se vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti.

Sprejemni preizkusi bodo potekali na naslednjih lokacijah:

Šolnina

Šolnina je letni prispevek, ki je namenjen pokrivanju materialnih stroškov in nakupu novih inštrumentov. Plačuje se v obliki vpisnine ob začetku šolskega leta (24,92€) in v obliki rednega mesečnega prispevka, ki se plačuje od oktobra do junija ne glede na odsotnost učenca (vpisnina bo prišteta k prvemu prispevku, ki ga poravnate v oktobru). Šolnina za drugega in tretjega otroka se lahko zniža na podlagi pisne prošnje. Izpolnjeno in podpisano vlogo pošljite na šolo po pošti ali na e-naslov glasbena.sola.grosuplje@siol.net od 3. 9. do 16. 9. 2019

Višina šolnine:

Pouk inštrumenta
prvi otrok 41,75€
drugi otrok 35,18€
tretji otrok 28,60€
Drugi inštrument 22,05€
Nauk o glasbi (brez inštrumenta) 35,18€
Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica 35,18€
Izposojnina za inštrument 15,54€
Vpisnina 24,92€