Splošno o vpisu
Potek Programi Prispevek za materialne stroške
Na Glasbeni šoli Grosuplje se otroci lahko vpišejo v naslednje izobraževalne programe:
Predšolska glasbena vzgoja
Glasbena pripravnica
Glasba

Za vpis v program predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice predhodni preizkus glasbenih sposobnosti ni potreben. Izpolnite le prijavnico za vpis v glasbeno šolo, ki jo na dan sprejemnega preizkusa oddate vodji podružnice.

Za vpis v program GLASBA se opravlja sprejemni preizkus.
Sprejemni preizkusi bodo potekali na matični šoli in vseh podružnicah v soboto, 22. in 29. maja 2021, od 9. do 12. ure, med tednom pa po naslednjem razporedu:

  • za podružnico Škofljica v ponedeljek, 24. maja, od 18. do 20. ure,
  • za podružnico Dobrepolje v torek, 25. maja, od 18. do 20. ure,
  • za matično enoto Grosuplje v sredo, 26. maja, od 18. do 20. ure,
  • za podružnico Ivančna Gorica in Zagradec v četrtek, 27. maja, od 18. do 20. ure.

V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti.

Ker je število prostih mest omejeno, se sprejme kandidate z boljšimi rezultati. Prednost imajo otroci, ki bi se želeli učiti deficitarne inštrumente, in sicer:

O rezultatih sprejemnih preizkusov in datumu vpisa boste pisno obveščeni na svoj domači naslov do 7. junija 2021.
Potek sprejemnih preizkusov
1. Vpišete se na seznam čakajočih na vratih učilnic.
2. Izpolnite prijavnico.
3. Ob izbrani uri počakate pred učilnico, da vas komisija pokliče.
4. Med sprejemnim preizkusom, ki traja okoli 10 minut, komisija preveri pet sklopov:
  • petje pesmi po lastni izbiri (intonacija, ritem)
  • posnemanje melodičnih in ritmičnih motivov
  • petje intervalov
  • fizične dispozicije in zdravstveno stanje
  • razvitost glasbenega spomina
Sprejemni preizkusi bodo potekali na naslednjih lokacijah:
Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje (zemljevid)
Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 32, 1312 Videm-Dobrepolje (zemljevid)
Ivančna Gorica in Zagradec: Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica (zemljevid)
Škofljica: Osnovna šola in vrtec Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica (zemljevid)
Programi
Predšolska glasbena vzgoja
je skupinski pouk za otroke, stare 5 let (rojeni 2016). Ob različnih didaktičnih igrah in petju otroških pesmi spoznavajo glasbeni svet in razvijajo glasbene sposobnosti. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut.
Glasbena pripravnica
je skupinski pouk za otroke, stare 6 let (rojeni 2015). V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje. Otroci se ob petju že seznanijo z nekaterimi glasbili in se posledično kasneje lažje odločajo za nadaljnji vpis na instrument. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut.
Otroci, stari 7 let, in starejši praviloma že obiskujejo pouk instrumenta. Ob individualnem pouku instrumenta učenci enkrat tedensko obiskujejo tudi skupinski pouk nauka o glasbi oz. solfeggia, kasneje pa svoje znanje bogatijo v komornih skupinah, pihalnem orkestru, godalnem orkestru, kitarskem orkestru, harmonikarskem orkestru in pevskem zboru. V program glasba se vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti.
Prispevek za materialne stroške

Je letni prispevek, ki je namenjen pokrivanju materialnih stroškov in nakupu novih inštrumentov. Obračuna se obročno, in sicer v obliki vpisnine ob začetku šolskega leta (25,40 €) in mesečnega prispevka, ki se plačuje od oktobra do junija ne glede na odsotnost učenca (vpisnina se prišteje k prvemu prispevku). Prispevek za drugega in tretjega otroka se lahko zniža na podlagi pisne prošnje. Izpolnjeno in podpisano vlogo se pošlje na šolo po pošti ali na e-naslov glasbena.sola.grosuplje@siol.net od 1. do 18. 9. 2021.

Prvi otrok
41,88 €
Drugi otrok
35,29 €
Tretji otrok
28,69 €
Drugi inštrument
22,12 €
Nauk o glasbi
(brez inštrumenta)
35,29 €
Predšolska vzgoja in
glasbena pripravnica
35,29 €
Izposojnina za
inštrument
15,59 €
Vpisnina
25,40 €