Vpis

Splošno o vpisuPotek sprejemnih preizkusovProgramiPrispevek za materialne stroške

Splošno o vpisu

Na Glasbeni šoli Grosuplje se otroci lahko vpišejo v naslednje izobraževalne programe:

Za vpis v program skupinskega pouka predšolske glasbene vzgoje (otroci stari 5 let) in glasbene pripravnice (otroci stari 6 let) predhodni preizkus glasbenih sposobnosti ni potreben.

Za vpis v program GLASBA se opravlja sprejemni preizkus.
Sprejemni preizkusi bodo potekali na matični šoli in vseh podružnicah v soboto, 25. 5. in 1. 6. 2024, od 9. do 12. ure, med tednom pa po naslednjem razporedu:

 • za podružnico Škofljica v ponedeljek, 20. maja, od 18. do 20. ure,
 • za podružnico Dobrepolje v torek, 21. maja, od 18. do 20. ure,
 • za matično šolo Grosuplje v sredo, 22. maja, od 18. do 20. ure,
 • za podružnico Ivančna Gorica v četrtek, 23. maja, od 18. do 20. ure,
 • za dislocirano enoto Zagradec v četrtek, 23. maja, od 18. do 20. ure.

V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti.

Ker je predvideno število prostih mest omejeno, se sprejme kandidate z boljšimi rezultati. Prednost imajo otroci, ki bi se želeli učiti deficitarne inštrumente, in sicer:

 • trobila (trobenta, rog, bariton, tuba, pozavna)
 • violončelo
 • oboa
 • fagot
O rezultatih sprejemnih preizkusov boste obveščeni na elektronski naslov do 07. junija 2024.

Potek sprejemnih preizkusov

Med sprejemnim preizkusom, ki traja okoli 10 minut, komisija preveri pet sklopov:
 • petje pesmi po lastni izbiri (intonacija, ritem)
 • posnemanje melodičnih in ritmičnih motivov
 • petje intervalov
 • fizične dispozicije in zdravstveno stanje
 • razvitost glasbenega spomina
Sprejemni preizkusi bodo potekali na naslednjih lokacijah:
Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje (zemljevid)
Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje (zemljevid)
Ivančna Gorica Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica (zemljevid)
Zagradec: Osnovna šola Zagradec, Zagradec 33, 1303 Zagradec (zemljevid)
Škofljica: Osnovna šola in vrtec Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica (zemljevid)

Programi

Predšolska glasbena vzgoja
Predšolska
glasbena vzgoja
je skupinski pouk za otroke, stare 5 let (rojeni 2019). Ob različnih didaktičnih igrah in petju otroških pesmi spoznavajo glasbeni svet in razvijajo glasbene sposobnosti. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut.
Glasbena Pripravnica
Glasbena
pripravnica
je skupinski pouk za otroke, stare 6 let (rojeni 2018). V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje. Otroci se ob petju že seznanijo z nekaterimi glasbili in se posledično kasneje lažje odločajo za nadaljnji vpis na instrument. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut.
Glasba
Otroci, stari 7 let, in starejši praviloma že obiskujejo pouk instrumenta. Ob individualnem pouku instrumenta učenci enkrat tedensko obiskujejo tudi skupinski pouk nauka o glasbi oz. solfeggia, kasneje pa svoje znanje bogatijo v komornih skupinah, pihalnem orkestru, godalnem orkestru, kitarskem orkestru, harmonikarskem orkestru in pevskem zboru. V program glasba se vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti.

Prispevek za materialne stroške

Je letni prispevek, ki je namenjen pokrivanju materialnih stroškov in nakupu novih inštrumentov. Obračuna se obročno, in sicer v obliki vpisnine ob začetku šolskega leta (29,65 €) in mesečnega prispevka, ki se plačuje od oktobra do junija ne glede na odsotnost učenca (vpisnina se prišteje k prvemu prispevku). Prispevek za drugega in tretjega otroka se lahko zniža. Spletni obrazec za uveljavljanje znižanja prispevka lahko oddate med 4. 9. 2024 in 18. 9. 2024 na tej povezavi.

Prvi otrok
48,89 €
Drugi otrok
41,20 €
Tretji otrok
33,49 €
Drugi inštrument
25,82 €
Nauk o glasbi
(brez inštrumenta)
41,20 €
Predšolska vzgoja in
glasbena pripravnica
41,20 €
Izposojnina za
inštrument
18,20 €
Vpisnina
29,65 €
Nazaj na vrh strani