×

Gojimo

dobro

glasbo.

Prostovoljni prispevki za šolski sklad
DONACIJE
Najboljše mesto za učenje glasbe
O naši glasbeni šoli

Trobenta

Priporočena starost: 9-12 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Oboa

Priporočena starost: 9-11 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let

Violončelo

Priporočena starost: 7-9 let

Nižja stopnja: 6 let

Višja stopnja: 2 leti

Skupaj: 8 let