Spoštovani!

Nazaj

V skladu z (dopolnjenim) Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (čistopis Odloka) in s prejetim dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 12. 11. 2021 vam glede obiskovanja pouka in prireditev na naši glasbeni šoli sporočamo:

  • Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Za osebe, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, se šteje, da za udeležbo v glasbeni šoli izpolnjujejo pogoj PCT. Izkažejo ga s fotokopijo predhodnega pisnega soglasja k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, ki so ga osnovni šoli podali starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki. 
  • V primeru, da se učenec ni samotestiral in ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, pouka v glasbeni šoli ne more obiskovati in se izobražuje na daljavo.
  • Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo učenca v glasbeno šolo do vključno 2. razreda.
  • Uporaba zaščitne maske je po odloku obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, ni pa obvezna za otoke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta.
  • Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok ter redno prezračevanje zaprtih prostorov.
  • Izvedba nastopov v glasbenih šolah je dovoljena izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.

Pouk na naši glasbeni šoli bo potekal glede na trenutne epidemiološke razmere (zaenkrat po modelu B, glej: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Modeli%20in%20priporocila_2021_22/).
Izvajali bomo ukrepe, ki so skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl).

O morebitnih spremembah boste pravočasno obveščeni.

Nazaj na vrh strani