6. 9. 2021
Spoštovani!

Verjamemo, da si ob začetku šolskega leta vsi želimo ohraniti glasbeni pouk v živo, zato bomo pri izvajanju naših dejavnosti upoštevali aktualna priporočila NIJZ. Prosimo vas, da ob prihodu otroka pospremite do vhodnih vrat, nato naj se sam (ali v spremstvu učitelja) odpravi v učilnico. V kolikor otrokom pomagate pri nošenju inštrumenta, ga lahko pospremite do učilnice, pri tem pa nosite masko in upoštevajte določila aktualnih odlokov. Po koncu učne ure bo učitelj poskrbel, da vas otrok počaka pri vhodu.

Kolektiv Glasbene šole Grosuplje se zavezuje, da pri organizaciji in izvajanju pouka upošteva aktualna priporočila NIJZ, skrbi za prezračevanje prostorov, redno razkuževanje, ohranjanje varnostne razdalje, ko je ta mogoča, ali nošenje zaščitne maske v nasprotnem primeru. Učitelji in učiteljice GŠG izpolnjujemo pogoje PCT.