• Učenci
 • Pravice/dolžnosti
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Pravice in dolžnosti

Kaj lahko učenci pričakujejo od nas

  - da pouk poteka redno po urniku;

  - da pouk poteka po sodobnih načelih;

  - da so naši učitelji pripravljeni odgovoriti na vsako vprašanje učencev ali staršev;

  - da se na naši šoli počutijo varno;

  - da je delovno okolje v naši šoli spodbudno;

  - da varujemo učenčeve osebne podatke in pravico do zasebnosti.

Kaj pričakujemo od naših učencev

  - da redno obiskujejo pouk in druge dejavnosti na šoli;

  - da izostanek od pouka opravičijo starši pisno ali ustno, najpozneje v treh dneh;

  - da nastopajo na šolskih in drugih kulturnih prireditvah;

  - da v primeru nastopa na javnih izvenšolskih prireditvah o tem vnaprej obvestijo šolo;

  - da skrbijo za lastno varnost in zdravje v šoli in izven nje ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih.