Nina Kaufman
Položaj:
kitara, knjižnica: Škofljica, Grosuplje