Kristina Arnič
Položaj:
klavir, korepeticije: Škofljica