For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Organizacijska struktura

Glasbena šola Grosuplje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni proces na območju štirih občin: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica. Njen sedež je v Grosupljem, na Partizanski cesti 5. Z delovanjem je pričela leta 1974, ko je bilo vpisanih 67 učencev. Do danes je število učencev individualnega pouka naraslo na 498. Smo sodobna in razvojno naravnana glasbena šola. Odgovorno in strokovno posredujemo glasbeno znanje, vzagajamo za pozitivne vrednote ter skrbimo za spoštovanje in ohranjanje slovenske in evropske kulturne dediščine.

Ustanovitelji in organi upravljanja:

 

 Ustanovitelji

 Občina Grosuplje

 Občina Dobrepolje

 Občina Ivančna Gorica

 Občina Škofljica


Svet zavoda

 5 predstavnikov delavcev šole

 3 predstavniki ustanoviteljev

 3 predstavniki staršev

Svet staršev

 Predstavniki oddelkov na  posamezni podružnici

 Ravnatelj

 Dean T. Zavašnik

 Pomočnica
 ravnatelja

 Apolonija Štrubelj

 Učiteljski zbor

 Glej "O šoli/zaposleni"

 

Tehnično-administrativno osebje:

 Tajnica

 Romana Novak

 Čistilka

 Helena Hočevar

 Hišnik

 Alojz Furlan

 Računovodski
 servis

 Forti d.o.o.