Vizija

Smo sodobna in razvojno naravnana glasbena šola, zato se ne bojimo novih izzivov. Skozi vzgojno-učni proces odgovorno in strokovno posredujemo univerzalno govorico glasbe in s tem skrbimo za ohranjanje kulturnih vrednot in kulturne dediščine. Trudimo se za uspešno sodelovane vseh, ki sooblikujemo življenje in delovanje glasbene šole.
__  

Na kratko o Glasbeni šoli Grosuplje

Glasbena šola Grosuplje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni proces na področju glasbenih umetnosti. Šolski okoliš zajema občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica. Te štiri občine so hkrati tudi ustanoviteljice zavoda. Šolo obiskuje 450 učencev individualnega in 77 učencev skupinskega pouka. Na šoli delujejo tudi ševilne komorne skupine in orkestri: pihalni, godalni in kitarski.

Kje se nahajamo >>

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
 
Začetki Glasbene šole Grosuplje segajo v leto 1973, ko so na pobudo nekaterih zavzetih krajanov (Jože Simonič, Jože Marolt, Marija Škrjanc) stekli postopki, ki so pripeljali do seje predstavnikov Skupščine občine Grosuplje, Temeljne izobraževalne skupnosti, Krajevne skupnosti, SZDL, osnovne šole in vzgojno-izobraževalnega zavoda, na kateri je bil sprejet program glasbene šole. V začetku sta bila ustanovljena klavirski oddelek in oddelek predšolske glasbene vzgoje, na katera se je 4. februarja 1974 prvič vpisalo skupaj 67 učencev.
 

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
 
Pouk inštrumenta je individualen in poteka dvakrat tedensko po 30 minut. Skupinski pouk (nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja) poteka enkrat tedensko po 60 minut. Za učence, ki se pripravljajo za nadaljevanje študija na srednji glasbeni šoli organiziramo dodatni pouk iz nauka o glasbi oziroma solfeggia.

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Glasbena šola Grosuplje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni proces na območju štirih občin: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Škofljica. Njen sedež je v Grosupljem, na Partizanski cesti 5. Z delovanjem je pričela leta 1974, ko je bilo vpisanih 67 učencev. Do danes je število učencev individualnega pouka naraslo na 498. Smo sodobna in razvojno naravnana glasbena šola. Odgovorno in strokovno posredujemo glasbeno znanje, vzagajamo za pozitivne vrednote ter skrbimo za spoštovanje in ohranjanje slovenske in evropske kulturne dediščine.